TERÀPIA DE PARELLA

La teràpia de parella està indicada quan volem resoldre  situacions de conflicte i millorar la convivència. Proporcionem  eines a la parella per aprendre a negociar les diferències que hi ha entre ells.

Pies pareja cama
  • Quan apareix? Quins són els símptomes?

    Quan en parella passem per punts d’inflexió que sembla que no tenen retorn. Quan hi ha fortes desavinences, la comunicació no és bona  o les nostres relacions sexuals no funcionen.

  • Fins on arriba? A qui li passa?

    Els canvis d’etapa segons el moment vital de la parella, afectaran el seu funcionament: l’inici de la convivència, quan arriben els fills o justament quan no arriben, quan ja fa temps que estem junts i seguim rutines, la infidelitat…

  • Objectiu de la teràpia

    L’objectiu: millorar la convivència i aprendre a resoldre les situacions de conflicte.