Malgrat ja ens trobem a finals del 2n trimestre, encara tenim l’ocasió d’ajudar els nostres fills i filles a adquirir hàbits, coneixements i habilitats per afrontar el que queda de curs de manera eficient.

Sovint els nens perceben l’estudi com una tasca pesada i rutinària d’assimilació de dades, cosa que redueix les possibilitats d’èxit escolar. I és que per ser un bon estudiant, són igualment necessàries les eines o tècniques d’estudi especifiques com la implicació i l’interès en allò que s’està fent.

La motivació per a l’estudi, és a dir, aquella disposició o força d’atracció cap a la realització d’una conducta determinada, es converteix doncs, en un pilar bàsic de l’aprenentatge. No obstant això, cal assenyalar que, contràriament al que solem pensar, aquesta actitud no depèn exclusivament de l’alumne, sinó que també hi poden influir altres variables com ara els professors, l’assignatura o, fins i tot, els pares.

Algunes de les recomanacions per afavorir la motivació dels nens i nenes passen per intentar que tinguin clars els objectius de l’estudi i els beneficis que aquest els aportarà. També és imprescindible el vostre suport. Mostreu que confieu en ells i proporcioneu-los les expectatives d’èxit vers el futur, tot i reconeixent i esperonant la tasca: “Veus què bé, si t’esforces segur que aprovaràs!” Igualment, ajudeu-los a relacionar els coneixements escolars amb la realitat que els envolta, com ara que saber sumar i restar és útil per anar a comprar.

Per últim, procureu no encendre la televisió o realitzar una activitat lúdica abans de fer els deures, ja que en cas contrari, aquests seran percebuts com quelcom negatiu i avorrit pel nen o nena.

També existeixen tècniques d’estudi que proporcionen major seguretat als estudiants i que, per tant, contribueixen a augmentar-ne la motivació, fet que es tradueix en els resultats.

A continuació, podeu trobar algunes de les eines o tècniques d’estudi més elementals. Per anar bé, el lloc d’estudi sempre ha de ser el mateix i ha d’estar lliure d’objectes que distreguin.

LLOC I MATERIAL

El mobiliari ha de permetre treballar còmodament (taula gran i ordenada, cadira adequada…). Els llibres i altres materials han d’estar a l’abast, perquè l’infant ho tingui sempre tot a punt i no hagi d’interrompre la sessió.

PLANIFICACIÓ

Una bona planificació evita perdre temps d’estudi, i guanyar-ne per fer altres activitats. A més, facilita la regularitat. No obstant això, cal tenir en compte el treball a realitzar per a cada assignatura i el grau de dificultat de cadascuna. És millor començar per una tasca de dificultat mitjana, seguir amb les més difícils i acabar amb les més fàcils. Tampoc hem d’oblidar que aquesta planificació ha de ser realista, flexible i incloure períodes de descans (5-10 minuts cada 35-40 minuts de treball).

MÈTODE

Aquest ha de passar per cinc fases que requereixen alhora altres tècniques més específiques. Per això, animo als pares a estar atents, perquè sovint el desinterès dels fills/es s’explica pel fet que no saben organitzar correctament l’estudi.

Prelectura: Indagar, trobar la idea general del text, lliçó o exercici.

Lectura: Implica una lectura més detallada i analítica, entenent i subratllant amb un llapis les idees més importants.

Esquematitzar: Cal esforçar-se per sintetitzar en un esquema els continguts més rellevants.

Memoritzar: Un cop organitzades i enteses les idees gràcies a l’esquema, cal memoritzar-les.

Autoavaluació: Comprovar si ha après el tema o lliçó a partir de la repetició del contingut treballat.

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *