TDAH EN ADULTS

El Tdah ha estat considerat fins fa poc un trastorn d’afectació infantil, però en mes de la meitat dels cassos es manté durant l’edat adulta.
Prenem atenció de l’impacte que el trastorn te a nivell clinic, funcional i en qualitat de vida.

  • Quan apareix? Quins són els símptomes?

    Cada cop som mes coneixedors del tdah i com tractar els nens que el pateixen, però que passa amb els adults? Generalment en els adults observem menys simptomes d’hiperactivitat i molts mes d’inatenció i impulsivitat.

  • Fins on arriba? A qui li passa?

    Es important valorar les conseqüències del trastorn en adults: com afecta a les seves relacions socials i de parella, al seu rendiment acadèmic i/o laboral i al seu funcionament quotidià.

  • Objectiu de la teràpia

    Informar y formar a l’adult amb TDAH i els seus familiars propers sobre el trastorn. La teràpia te com objectiu generar actituds responsables enfocades al canvi, augmentar la motivació i l’esperança i reduir la tensió familiar que sovint es produeix.