COM TREBALLEM

Ens apropem al problema desdramatitzant-lo, positivitzant-lo i normalitzant-lo.

L’enfocament de la teràpia és sistèmic, ja que l’individu forma part de molts grups socials.

Augmentem els beneficis de la teràpia més enllà de la sessió donant homework al pacient.

Ens adaptem al ritme i necessitats del pacient oferint-li acompanyament amb teràpies de camp.

Tenim una especial cura del pacient mitjançant un seguiment personal inclús un cop acabada la teràpia.

Treballem amb llenguatge metafòric,  a través de contes,  per facilitar l’enteniment dels missatges. Això ens permet  fixar i entendre el missatge  sense passar pel filtre de la raó.

El tracte cap el pacient és personalitzat i integral, i va més enllà de la psicologia, ja que usem tècniques de respiració, relaxació i mindfulness, i en cas necessari, el derivem cap a d’altres disciplines.

COM ABORDEM EL PROBLEMA

  • Explorem, entenem i avaluem la història i el context del pacient.
  • Identifiquem situacions i emocions que causen dolor.
  • Detectem pautes problemàtiques i pensaments distorsionats no saludables.
  • Facilitem, acompanyem i ajudem durant tot procés.
  • Prevenim possibles situacions de risc.
  • Donem recursos al pacient per que pugui detectar senyals d’alarma i demanar ajut si cal.