Adolescents

L’adolescència no és un trastorn. És una etapa vital convulsa i mes difícil i llarga, per uns que per altres, donat que no tots els adolescents afronten les situacions de la mateixa manera.

 • Que succeeix:

  Implica un procés de desvinculació saludable respecte els pares, que sovint trenca o dificulta l’harmonia familiar i implica la readequació de les normes, per poder aconseguir una autonomia progressiva i el benestar de tots els membres.
  Però els adolescents per algunes coses son grans i per altres son, o els veiem, encara petits…. i sovint costa arribar a l’harmonia.

 • L’enfoc:

  La convivència es fonamenta en el pacte, el consens i el respecte.

  Entendre l’estil comunicatiu dels membres de la família, la seva capacitat d’escoltar i establir i complir límits, així com treballar la tolerància a la frustració, serà essencial per a resoldre bé aquesta etapa.

  L’enfoc és individual i/o familiar.

 • Ressolució:

  Si l’adolescent resolt bé aquesta etapa, la post-adolescència pot ser un gran regal.